Förstudiestöd. Projektet…

avser att undersöka möjligheten att utveckla Uniform Collections nuvarande samling och verksamhet (uthyrning till film och TV) till en fast utställning som är öppen för allmänheten.

Idag finns inget svenskt museum som kan visa den civila och militära uniformens utveckling i sin helhet. Vi vill därför använda Uniform Collections samling och kunna visa till exempel: SJ’s, Televerkets, Tullverkets, Räddningstjänstens, Polisens, Postens, Scoutrörelsens, Flottans, Flygvapnets och Arméns uniformer från mitten av 1800-talet fram till våra dagar.

Utställningen planeras att vara en fast installation och vi söker lämplig byggnad. Även café/restaurang och shop kommer att finnas i byggnaden. Tanken är att samlingen i sin helhet skall kunna ställas ut för publik, samt att i ett senare skede övergå i t.ex. stiftelseform så att den kan finnas kvar för kommande generationer.

Samlingen som omfattar yrkesuniformer från slutet av 1800-talet fram till våra dagar ger en värdefull insikt i våran nutidshistoria, den visar bl.a. hur och när kvinnans roll inom statliga verk skedde, som brevbärare, polis och trafikvakt. En annan idé är att vi vill bygga en utställning om Sverige under andra världskriget och inleda ett samarbete med Skolverket, så att alla elever i Skåne som läser historia kan besöka utställningen och få en guidad rundtur och insikt om Sverige i krigets skugga.